English

Zoeken

Programma 'Alle hens aan dek'


De vraag naar gekwalificeerd en gemotiveerd personeel is groot en zal alleen maar toenemen als we niks doen. Daar moeten oplossingen voor komen, zowel voor de korte als voor de langere termijn! Dat is wat er nu leeft in de sector. Een gezamenlijke aanpak door en voor de binnenvaart is de enige aanpak die werkt. Dit heeft geresulteerd in de strategische arbeidsmarktagenda ‘Alle hens aan dek’. Diverse partijen - uit het onderwijsveld, bedrijfsleven, overheden en branches - zetten gezamenlijk de schouders onder de uitdaging.  Het is immers een probleem van iedereen, we hebben er allemaal mee te maken.

De Strategische Arbeidsmarktagenda in het kort
In de agenda is de volgende missie geformuleerd: Naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart. Met voldoende instroom, behoud en doorstroom van personeel, arbeidsmobiliteit en ondernemerschap in onze sector.

Vanuit deze missie zijn beloftes opgenomen waar we ons als branche aan gaan houden en waarmee we als sector aan de slag willen om het personeelstekort aan te pakken. Op een effectieve manier gericht op de urgentie nu, maar ook rekening houdend met de toekomst. Om de beloftes waar te maken, zijn deze vertaald in drie strategische thema's: Branding/imago, Goed werkgeverschap en Opleiden. De acties die binnen deze thema's op de korte en de lange termijn nodig zijn staan omschreven in een actieprogramma. Lees het actieprogramma 2020 hier

Programmamanager Frans van Weert
Het programma Alle hens aan dek wordt getrokken door Frans van Weert. Van Weert heeft ruime ervaring op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Zo heeft hij jaren gewerkt bij Randstad, werkt als zelfstandige personeelsregisseur voor projecten bij zeer verschillende bedrijven door geheel Nederland en heeft in 2009 Konekto opgericht. Konekto is een bedrijf dat maatschappelijke stages organiseert voor middelbare scholen. In de loop van de jaren is de hoofdactiviteit van Konekto veranderd in het organiseren van de kennismaking met de arbeidsmarkt en aanverwante projecten voor scholieren in de Drechtsteden. Zo was hij betrokken bij de totstandkoming van de maritieme leergang bij LOKET in Zwijndrecht. In de rol van programmamanager voor de arbeidsmarktagenda ‘Alle hens aan dek’ met en voor de sector hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan een gewenste toekomst.

Contact

Frans van Weert | M: 06-17389338 |
E: fvw@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

 

Actueel


Het BVB zoekt een Communicatiemedewerker
Woensdag 29 juli 2020 - Het Bureau Voorlichting Binnenvaart zoekt een Communicatiemedewerker, 32-40 uur
Lees verder >

Alle nieuwsberichten >