English

Zoeken

Vervoerskosten


Bij het vervoeren met een binnenvaartschip komen diverse kosten kijken die meegenomen worden in de vervoersprijs. Dit zijn de vaste lasten, zoals rente, verzekeringen, afschrijving, loon en reparaties. Daarbij komen de variabele kosten zoals: de gasolie, liggelden en havengelden tijdens een reis.

De 'vracht' die de schipper na afloop van de reis ontvangt bestaat uit de afgesproken vrachtprijs per ton maal het ingeladen tonnage, dus bijvoorbeeld € 10,- x 250 ton = € 2500,-. Daar komen soms nog afgesproken vergoedingen als brandstoftoeslag, ijsgeld of overliggeld bij. Het is ook mogelijk een 'blokvracht' (totaalprijs) voor een reis af te spreken, of een dagvergoeding, in plaats van een bedrag per ton. De vrachtprijs heeft niets met de waarde van de lading te maken, maar is hoofdzakelijk gebaseerd op de duur en/of afstand van de reis en de hiermee samenhangende vaste en variabele kosten.

Onderstaande tabel geeft een kostprijsindicatie van vervoer per binnenvaart aan de hand van een aantal voorbeeldreizen. Globaal kan gesteld worden dat deze prijzen in een hoogconjunctuur 30% hoger uitkomen en in een laagconjunctuur 30% lager.

Soort lading

Van

Naar

Gewicht

Kosten

Zout

Hengelo

Leverkusen

1250 ton

€ 5,20 (per ton)

Containers

Rotterdam

Duisburg

208 teu

€ 192,- (per teu)

Containers

Rotterdam

Tilburg

32 teu

€ 170,- (per teu)

Kunstmest

Amsterdam

Meppel

1250 ton

€ 4,10 (per ton)

Ruwe mineralen

Luik

Nijmegen

2500 ton

€ 4,00 (per ton)

Granen

Reims

Den Bosch

350 ton

€ 21,- (per ton)

Bron: Policy Research, 2006

Actueel


Nieuwe informatiefolder zij-instroom binnenvaart
Dinsdag 18 augustus 2020 - Ik wil werken in de binnenvaart. Waar begin ik? Je kunt op diverse manieren instromen in de binnenvaart. Bekijk de flyer en stippel jouw instroomroute uit!
Lees verder >

Alle nieuwsberichten >