English

Zoeken


Donderdag 8 december 2016


Verbreding Breeddiep biedt ruimte aan groeiende binnenvaart in Rotterdam.

Woensdag 7 december is in het bijzijn van tientallen gasten het Breeddiep feestelijk heropent. Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) en de binnenvaartbrancheorganisaties zijn tevreden met de verbreding van het Breeddiep. Met de ingebruikname van het ruimere Breeddiep in Rotterdam is een van de belangrijkste infrastructurele projecten van 2016 op het gebied van binnenvaart opgeleverd. Met deze aanpassing van de vaarweg wordt het voor de binnenvaart makkelijker om de verwachte groei aan lading uit de Rotterdamse haven door Nederland en verder te vervoeren. 

Met de verbreding van het Breeddiep is een knelpunt voor de binnenvaart opgelost. Jaarlijks maken zo’n 50.000 binnenvaartschepen gebruik van de verbinding tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg. De verbinding wordt steeds meer gebruikt, met name door containerschepen, omdat de alternatieve route over het Hartelkanaal door een aantal bruggen een hoogtebeperking kent.

Naar verwachting zullen in de toekomst meer binnenvaartschepen de Rotterdamse haven aan doen als gevolg van de afspraken die gemaakt zijn bij de aanleg van Maasvlakte 2. In die afspraken staat onder andere dat het aandeel van de binnenvaart in de aan- en afvoer van containers zal moeten toenemen van 35% naar 45%. Met dit grotere aandeel van de binnenvaart wordt de druk van het goederenvervoer op de wegen rondom Rotterdam verminderd en vindt tegelijkertijd een reductie van CO2 plaats.  Met het vernieuwde Breeddiep is in de toekomst ruimte genoeg voor het toenemend aantal binnenvaartschepen.

De passage van het Breeddiep was complex vanwege de smalle doorgang en het grillige stromingspatroon ter plaatse. Door de verbreding van het Breeddiep van 75 naar 350 meter wordt de stroming minder woelig en de capaciteit aanzienlijk groter.

De investering, zo’n 16 miljoen euro in totaal, past in het beleid van zowel het Rijk als het Havenbedrijf om de achterlandverbindingen over het water te verbeteren en efficiënter te maken.

De laatste jaren bleef het Rijks aanlegbudget voor infrastructuur achter bij de verwachtingen, 2017 laat een positiever beeld zien met extra geld voor infrastructuur. Het COV blijft van mening dat het deel dat gereserveerd wordt voor natte infrastructuur nog te beperkt is. Op grond van de economische vooruitzichten is een grotere investeringsimpuls nodig om vervoer over water te bevorderen en vaarwegen beter te benutten. Investeringen in vaarwegen dragen bij aan het terugdringen van files en het behalen van klimaatdoelstellingen. De logistieke betekenis van vervoer over water bevordert direct nationale economische belangen zoals verbetering van de internationale concurrentiepositie van Nederland en versterking van de positie van de zeehavens.

Het COV meent dat meer ambitie nodig is om de Nederlandse koppositie als distributieland te behouden. Goede bereikbaarheid van de Nederlandse binnenhavens als belangrijke knooppunten in- en richting het achterland is van evident belang. Het COV roept de Minister op ruimer te investeren in natte infrastructuur, onderhoud en bediening voor een vaarwegennet dat aansluit op de Nederlandse ambities op het gebied van bereikbaarheid en klimaatdoelstellingen. 

Overig nieuws


Elektronisch melden tankvaart
Lees verder >


Uitnodiging symposium Emissieloos varen: Hoe te realiseren voor 2030?
Lees verder >


BVB presenteert: Alle hens aan dek voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt
Lees verder >


Uitnodiging presentatie strategische arbeidsmarktagenda Alle hens aan dek
Lees verder >


Uitnodiging infosessie efficientere containerbinnenvaart afhandeling
Lees verder >