English

Zoeken


Maandag 18 juni 2018


De provincies Overijssel, Friesland en Zuid-Holland organiseren een symposium op vrijdag 13 juli over duurzaamheid in de binnenvaart, met als titel:

Emissieloos varen: Hoe te realiseren voor 2030?

De binnenvaart staat momenteel voor een grote uitdaging: Emissieloos varen. Op dit moment zijn er in Nederland al havens die een korting geven van 20% op het binnenhavengeld indien een binnenvaartschip voldoet aan gestelde duurzaamheidseisen. Door het inzetten van nieuwe technologieën is het reeds mogelijk duurzamer te varen. Bedrijven en overheden stellen steeds hogere eisen aan de binnenvaart als het gaat om CO2 uitstoot.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u als ondernemer een goed beeld van mogelijke innovatieve oplossingen, het transitiepad en komen onder andere de volgende vragen aan de orde:

  • Waar staat de binnenvaart nu?
  • Hoe kan er met de huidige technische ontwikkelingen ingespeeld worden op de toekomst van deze onmisbare schakel in de logistieke keten?
  • Op welke manier kunnen provincies bijdragen aan de versnelling?
  • Wat is de rol van verladers die gebruik maken van de binnenvaart?
  • Zijn er andere samenwerkingsvormen nodig om te versnellen?

Voor het volledige programma en aanmelden klik hier

Het symposium vormt een onderdeel van de Elfwegentocht, een uniek evenement dat plaats vindt van 1 t/m 14 juli en wordt georganiseerd op een unieke locatie, namelijk het eiland Marchjepolle in het Tjeukemeer.  Dit wilt u niet missen!

Van 11.30 tot 16.00 willen we met u de dialoog aangaan over het bereiken van een emissieloze binnenvaart in 2030. Daarna is er de gelegenheid om met elkaar te netwerken.

Aansluitend kunt u optioneel ook kiezen om in Friesland te blijven voor diner, duurzaam toneelstuk en overnachting. Een aanrader!

Overig nieuws


Congres Bouwlogistiek ' Zicht op de stad'
Lees verder >


The Blue Road Map tijdelijk 'under construction'
Lees verder >


BVB brengt nieuwe factsheets uit
Lees verder >


Uitnodiging voor NOVIMAR-conferentie op 21 november in Brussel
Lees verder >


Kijktip: Denkend aan Holland: BINNENVAART
Lees verder >