English

Zoeken


Donderdag 8 februari 2018


Royerssluis vanaf 15 februari 2 maanden buiten dienst

Omgeving Royerssluis aangepast in functie van veiliger fietsverkeer Het Havenbedrijf Antwerpen start op 15 februari met werkzaamheden om de omgeving ter hoogte van de Royerssluis te verbeteren in functie van een veiliger fietsverkeer. Te smalle fietspaden op de Royersbrug en gevaarlijke kruisingen met het autoverkeer vragen om verschillende maatregelen.

Impact op de binnenvaart
De geplande werkzaamheden hebben een impact op de werking van de Royerssluis, die gedurende twee maanden uit dienst zal worden genomen voor het scheepvaartverkeer. Als binnenvaartschipper dien je daarom vanaf 15 februari gebruik te maken van andere sluizencomplexen in de Antwerpse haven.

Toekomst Royerssluis
De komende maanden moet er meer duidelijkheid komen over welke rol de Royerssluis zal spelen in het totaalbeeld van de binnenvaart in de Antwerpse haven. Het Havenbedrijf pleegt de komende maanden met de betrokken partijen verder overleg en houdt je op de hoogte van zodra er meer nieuws is.

Contact
Havenbedrijf Antwerpen
Afdeling Intermodaliteit en Achterland E-mail ons
0032 3 205 22 50

Overig nieuws


Filmploeg aan boord ms Anda
Lees verder >


Elektronisch melden tankvaart
Lees verder >


Uitnodiging symposium Emissieloos varen: Hoe te realiseren voor 2030?
Lees verder >


BVB presenteert: Alle hens aan dek voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt
Lees verder >


Uitnodiging presentatie strategische arbeidsmarktagenda Alle hens aan dek
Lees verder >