English

Zoeken


Dinsdag 18 december 2018
 

Beste idee wordt getest als MARIN model
MARIN daagt kinderen uit ‘schip van de toekomst’ te ontwerpen
 
Op 9 november startten Staatsecretarissen Barbara Visser (Defensie) en Mona Keijzer (EZK) de eerste test met het 10000e scheepsmodel van MARIN: het Combat Support Ship Zr. Ms. Den Helder voor onze Koninklijke Marine. MARIN directeur Bas Buchner: “Dit bijzondere moment willen we gebruiken om vooruit te kijken. Want schepen kunnen nog steeds schoner, slimmer en veiliger. Daarom dagen we de kinderen van Nederland uit om het schip van de toekomst te bedenken. En het beste idee gaan `we testen als MARIN model in één van onze bassins!”

Bas Buchner, directeur van MARIN, legt hier uit wat de bedoeling is: https://youtu.be/31ZDylasWQk

Kinderen kunnen zelf meedoen, maar leerkrachten/docenten kunnen het ook oppakken als project op school. Wat leeftijd betreft richt MARIN zich op de bovenbouw van de basisschool en onderbouw van de middelbare school. De leerlingen mogen zelf een ontwerp maken, maar ook met elkaar en als groep. Het mag als tekening, maar ook op de computer. Bas Buchner: “Kinderen denken vaak creatief en durven echt nieuwe dingen te bedenken. Dat bleek wel toen MARIN langs ging bij de Triangel in Ede om te ontwerpwedstrijd uit te proberen”: https://www.youtube.com/watch?v=ZJZnHmhtLzA

Meer informatie is te vinden via de MARIN website: www.opendagbijmarin.nl/ontwerpwedstrijd/ . De deadline voor inzendingen is 1 februari 2019. Het ontwerp opsturen kan via de website, per post (MARIN, o.v.v. Ontwerpwedstrijd, Postbus 28, 6700 AA Wageningen) of per email: ontwerpwedstrijd@marin.nl.
 
 

Overig nieuws


Europees geld voor Nederlandse infrastructuur
Lees verder >


Digitale kaart Europees binnenvaartnetwerk
Lees verder >


Baas over je eigen toekomst aan boord van binnenvaartschip
Lees verder >


Webinars Modal shift voor verladers
Lees verder >


79 mln voor vergroening van binnenvaartschepen
Lees verder >