English

Zoeken


Woensdag 21 september 2016

Lean & Green Synchromodal en Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) slaan de handen ineen

Tijdens het Binnenvaartcafé op 21 september 2016 in Rotterdam is de samenwerking tussen Lean & Green Synchromodal en The Blue Road, die deze zomer op 4 juli officieel van start ging, bekend gemaakt. Dankzij deze samenwerking kan aan verladers uit het netwerk van Lean & Green Synchromodal sneller specifieke ondersteuning worden geboden aan verladers die naast weg en/of rail gebruik willen maken van barge.

Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) is een onafhankelijke organisatie met veel expertise over de mogelijkheden van de binnenvaart als transportmodaliteit. Het logistieke team van Bureau Voorlichting Binnenvaart heeft sinds 2010 een groot aantal verladers actief benaderd en geadviseerd over en begeleid naar de binnenvaart.

Dat sluit aan bij de ambities van Lean & Green Synchromodal een initiatief binnen de Topsector Logistiek. Bundeling van goederenstromen en multimodaal vervoer worden hierbij gestimuleerd, waarbij de verlader de beschikbare vervoersmodaliteit naast elkaar inzet, of de beslissing over de inzet van de vervoersmodaliteit aan een dienstverlener overlaat. De dienstverlener kiest, binnen afgesproken grenzen, welk vervoersmodaliteit voor welk traject gebruikt wordt. De goederen komen op de afgesproken tijd aan op de bestemming, waarbij de vervoerswijze – spoor, weg, binnenvaart, short sea, buisleidingen – niet meer uitmaakt. Zo worden goederenstromen optimaal gebundeld en wordt de beschikbare capaciteit beter benut, wat leidt tot duurzamer en vaak goedkoper transport.

De samenwerking houdt in dat waar L&GS kansen identificeert voor synchromodaal transport, BVB onderzoekt óf en zo ja hoe, de kansen zo goed mogelijk geëffectueerd kunnen worden.

Op de foto: Boven v.l.n.r. Miranda Volker (BVB), Frans van den Boomen, Caroline Koiter (L&G)
Onder Marco Huijsman (BVB), Jeroen Bolt (L&G)

Overig nieuws


Start gemaakt met Strategische Arbeidsmarktagenda voor de binnenvaart
Lees verder >


Oproep aan bedrijven in binnenvaart: help mee unieke documentaire tot stand te brengen
Lees verder >


Royerssluis vanaf 15 februari 2 maanden buiten dienst
Lees verder >


Bijeenkomst: Vergroening binnenvaart vooral financiele uitdaging
Lees verder >


Media-aandacht binnenvaart
Lees verder >