English

Zoeken


Donderdag 6 juni 2019
 
Innovaties Duurzame Binnenvaart-regeling opengesteld
 
Heeft u een goed idee dat kan bijdragen aan de verduurzaming van de binnenvaart? Binnen de
subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu
geld ter beschikking voor innovatieve en duurzame projecten. In totaal is 1.000.000 euro beschikbaar
met een maximumbedrag van 250.000 euro per projectaanvraag.

Projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie betreffen onder andere demonstraties en ontwikkeling
van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten. Subsidie onder de
IDB-regeling kan specifiek worden aangevraagd voor initiatieven gericht op de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies
en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van
alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, aanpassing van motormanagement en motorgebruik en
de inrichting en gebruik van het schip.

De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 01 augustus 2019. Beoordeling van de ingediende projecten geschiedt vervolgens door
een onafhankelijke Innovatieraad.

Contact
Het aanvraagformulier kunt u downloaden via www.eicb.nl/idb. Voor vragen of meer informatie over deze regeling kunt u contact
opnemen met Niels Kreukniet (EICB), via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl.

Overig nieuws


Congres Bouwlogistiek ' Zicht op de stad'
Lees verder >


The Blue Road Map tijdelijk 'under construction'
Lees verder >


BVB brengt nieuwe factsheets uit
Lees verder >


Uitnodiging voor NOVIMAR-conferentie op 21 november in Brussel
Lees verder >


Kijktip: Denkend aan Holland: BINNENVAART
Lees verder >