English

Zoeken


Vrijdag 12 januari 2018

Media-aandacht binnenvaart

Dinsdag 16 januari publiceerde het CBS nieuwe cijfers over de binnenvaart. Uit deze cijfers kwam naar voren dat binnenvaartschepen in 2017 ruim 368 miljoen ton goederen vervoerden over de Nederlandse wateren. Dat is 4,8 procent meer dan in 2007. Driekwart daarvan (276 miljoen ton) werd door Nederlandse schepen vervoerd. Lees hier de publicatie.

Naar aanleiding van deze cijfers van CBS heeft de pers extra aandacht voor de binnenvaart. Diverse media heeft het BVB benaderd voor vragen, artikelen en reportages. Zo is dinsdag een ontzettend leuk artikel geplaatst op de website van de NOS. Hiervoor is Antonia de Jong geïnterviewd, die samen met haar man Erik op het koppelverband Impuls vaart. De NOS had een wat andere invalshoek. Zij hadden de cijfers als haakje naar een ander actueel onderwerp, namelijk voldoende Nederlands personeel en dan ook gezien eventuele bedrijfsopvolging. Het BVB werd benaderd of wij een ondernemer wisten die hier een mening over had en ze zouden het heel leuk vinden eens een vrouwelijke ondernemer aan het woord te laten. Antonia de Jong wilde hier wel aan meewerken. Zij hebben 6 personeelsleden aan boord, waarvan het merendeel Nederlands. Het is een leuk, persoonlijk verhaal geworden, met foto’s van Antonia zelf. Hartelijk dank voor de medewerking! Het artikel is hier te lezen

Het BVB is die dag ook benaderd door De Telegraaf Financieel die graag een reportage aan boord wilde maken. Het BVB heeft de familie Leijten van ms Novum bereid gevonden mee te werken. Dinsdagmiddag is een cameraploeg aan boord gegaan. Ook Robert Kasteel van het CBRB heeft een toelichting gegeven op de cijfers. Het fragment is hier te bekijken

Overig nieuws


Elektronisch melden tankvaart
Lees verder >


Uitnodiging symposium Emissieloos varen: Hoe te realiseren voor 2030?
Lees verder >


BVB presenteert: Alle hens aan dek voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt
Lees verder >


Uitnodiging presentatie strategische arbeidsmarktagenda Alle hens aan dek
Lees verder >


Uitnodiging infosessie efficientere containerbinnenvaart afhandeling
Lees verder >