English

Zoeken


Dinsdag 14 januari 2020
 

BVB brengt nieuwe factsheets uit

Het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) brengt vier nieuwe factsheets uit met elk een eigen thema: vervoer, vergroening, vloot en vaarwegen. Tezamen geven ze inzicht in het belang en de relevantie van vervoer over water. De factsheets bieden voor (Europese) verladers, overheidspartijen en andere geïnteresseerden een handig naslagwerk van de belangrijkste statistieken, grafieken en aanvullende informatie omtrent de vier thema’s in relatie tot goederentransport over water.

Voorheen gaf het BVB het boekje Waardevol Transport uit. Deze uitgave had tot doel de logistieke ketens en goederenstromen wereldwijd, in Europa en specifiek in Nederland, in kaart te brengen en aan te geven welke mogelijkheden er zijn om verantwoorde keuzes te maken en een duurzame groei te realiseren. Tevens werden hierin de vervoersmogelijkheden van het vervoer over water inzichtelijk gemaakt om uiteindelijk een positieve houding ten opzichte van de binnenvaart als transportmodaliteit te bereiken.

Echter, een gedrukte opgave van deze omgang is vrij kostbaar in productie en cijfers zijn vrij snel verouderd. Vandaar dat het BVB een paar jaar geleden de website www.binnenvaartcijfers.nl in het leven heeft geroepen om daar altijd de meest actuele en belangrijkste cijfers te kunnen ontsluiten. De behoefte om tijdens werkbezoeken of bezoeken aan verladers iets tastbaars achter te kunnen laten bleef bestaan, vandaar dat het BVB nu deze themagebonden factsheets heeft uitgebracht. 

De factsheets zijn ontwikkeld door het Bureau Voorlichting Binnenvaart in samenwerking met diverse partners. Bargelink, IVR, Panteia en het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) hebben elk een factsheet mede mogelijk gemaakt.   

Exemplaren kunnen opgevraagd worden bij het Bureau Voorlichting Binnenvaart via info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl of via het bestelfomulier op de website. Ze zijn tevens digitaal als download beschikbaar op de website.

 

Overig nieuws


Limburg Express 2.0
Lees verder >


Nieuwe informatiefolder zij-instroom binnenvaart
Lees verder >


Europees geld voor Nederlandse infrastructuur
Lees verder >


Digitale kaart Europees binnenvaartnetwerk
Lees verder >


Webinars Modal shift voor verladers
Lees verder >