English

Zoeken


Donderdag 31 mei 2018


Alle hens aan dek voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Deze week presenteerde het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) op de beurs Maritime Industry de strategische arbeidsmarktagenda Alle hens aan dek – Samen aan de slag voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Maanden is er door een werkgroep achter de schermen gewerkt aan de totstandkoming hiervan. Vele gesprekken, een kick-off bijeenkomst, werkgroep bijeenkomsten en veel onderzoek en schrijfwerk later ligt er nu een strategische agenda met een focus van 2018 tot 2030 waar de sector mee aan de slag kan. Het BVB heeft de diverse stakeholders (ondernemers, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, overheden en overige organisaties) bij elkaar gebracht om samen de schouders onder dit probleem te zetten. Het is immers een gezamenlijk probleem, wat alleen maar gezamenlijk opgelost kan worden. Door samen deze strategische arbeidsmarktagenda op te stellen, wordt hier een start mee gemaakt. Vertegenwoordigers van deze ondernemingen ondertekenden dinsdag 29 mei een intentieverklaring om samen aan de slag te gaan met de agenda.

De missie van de agenda is: Een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart. Met voldoende instroom, behoud en doorstroom van personeel, arbeidsmobiliteit en ondernemerschap in onze sector. Gekeken wordt naar de urgentie van het personeelstekort nu, maar ook wat er in de toekomst op ons af komt en wat er dan nodig is. Naast een imagocampagne om (toekomstige) werknemers naar onze sector te trekken, moeten we ook kijken naar het goed opleiden van deze mensen en naar goed werkgeverschap om ze ook daadwerkelijk te behouden en carrièremogelijkheden te bieden. Deze drie focusgebieden – imago, opleiden en goed werkgeverschap - zullen aankomende tijd verder worden uitgewerkt in expertteams om te kijken welke acties nodig zijn. Hier moeten uiteindelijk actieplannen uitkomen voor de korte en lange termijn waar funding voor gezocht moet worden. Het echte werk begint nu pas, maar door samen op te trekken ligt er een goede basis om toe te werken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart.

Heeft u hier vragen over, heeft u zelf ideeën of wilt u meedenken in een van de expertteams? Meld u dan even bij het BVB via info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl of bij een van de stakeholders.

Via deze link kunt u de strategische arbeidsmarktagenda bekijken

Deze stakeholders gaan samen aan de slag voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

 

Overig nieuws


Limburg Express 2.0
Lees verder >


Nieuwe informatiefolder zij-instroom binnenvaart
Lees verder >


Europees geld voor Nederlandse infrastructuur
Lees verder >


Digitale kaart Europees binnenvaartnetwerk
Lees verder >


Webinars Modal shift voor verladers
Lees verder >