English

Zoeken


Maandag 31 oktober 2016

 

Grootschalige enquête rond AIS-verplichting vanaf 1 november

Vertrouwen in medewerking van schippers aan evaluatie van AIS in de nautische praktijk.
Een belang waar je wel even voor gaat zitten!

De campagne “Kunnen wij blind op u varen?” roept alle schippers op mee te doen aan de grote anonieme enquête rond AIS-verplichting en elektronische vaarkaart. Van 1 november tot 15 december kunnen professionele vaarweggebruikers een uitgebreid enquêteformulier invullen via www.binnenvaart.org.
De oproep tot deelname wordt via alle binnenvaartmedia verspreid. Als geheugensteuntje in het digitale tijdperk ontvangt elke binnenvaartonderneming ook een papieren briefkaart. Dubbelgevouwen, goed zichtbaar in de stuurhut, herinnert deze kaart aan invullen van de AIS-enquête vóór 15 december.

In de online enquête kunnen schippers al hun ervaringen kwijt met AIS en de elektronische vaarkaart, waar men dagelijks mee werkt. De enquête is bedoeld om de AIS-verplichting internationaal te evalueren. Ervaringen van zoveel mogelijk schippers zijn nodig. Met voldoende deelnemers kan de vaarpraktijk effectief invloed hebben op de regelgeving.

Op verzoek van Rijkswaterstaat verzorgt BTB voor verspreiding van de enquête in de Nederlandse binnenvaartsector. De peiling is onderdeel van een grootschalig online-onderzoek in alle Rijnoeverstaten dat onder schippers, handhavers en industrie wordt gehouden. Deelnemers blijven anoniem. Bureau Telematica heeft geen inzage in de ingezonden vragenlijsten.

Naar verwachting zullen in de loop van volgend voorjaar de eerste resultaten bekend gemaakt worden. Sinds 1 december 2014 moeten schepen op de Rijn uitgerust zijn met AIS in combinatie met een elektronische vaarkaart. In de rest van Nederland geldt vanaf januari van dit jaar een algehele AIS-verplichting (zonder elektronische kaart) voor de beroepsvaart.

“Kunnen wij blind op u varen?” drukt op prikkelende wijze het vertrouwen uit dat schippers massaal zullen meedoen aan deze belangrijke enquête. Als beroepsmatige gebruikers van AIS hebben zij er direct belang bij. Sinds de introductie, wordt AIS ervaren als een nuttig hulpmiddel ter ondersteuning van de navigatie, waar je echter zeker niet ‘blind’ op kunt varen.

Schippers maken bij Bureau Telematica Binnenvaart geregeld melding van onnauwkeurigheden of onjuiste gegevens in AIS en elektronische kaart. Controle en handhaving rond de AIS-verplichting leiden soms tot discussies tussen varende gebruikers en autoriteiten. De enquête moet onder meer leiden tot meer duidelijkheid bij vaarweggebruikers, handhavers en vaarwegbeheerders over veilig en verstandig gebruik van deze hulpmiddelen. Veilig transport over water is immers een gezamenlijk belang.

Er wordt onder meer nagegaan of de regelgeving voor de omgang met fouten en defecten rond AIS en elektronische kaarten voldoende aansluit bij de vaarpraktijk. Alle aspecten van het gebruik van AIS en E-vaarkaarten komen aan de orde in de uitgebreide vragenlijst. Deelnemers moeten er wel even voor gaan zitten. Het is een flinke lijst. Maar het belang ervan is groot voor de nautische praktijk.

Invullen van de vragenlijst kan het beste als het schip voor de wal ligt en er een stabiele mobiele verbinding is of WiFi.
Het is handig de namen van leveranciers en inbouwfirma tevoren bij de hand te hebben. Ook daar wordt naar gevraagd. BTB vertrouwt erop dat schippers de komende zes weken massaal zullen laten weten wat hun ervaringen zijn.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Telematica Binnenvaart, Nick van Haag, T +31 10 2060606


Overig nieuws


Start gemaakt met Strategische Arbeidsmarktagenda voor de binnenvaart
Lees verder >


Oproep aan bedrijven in binnenvaart: help mee unieke documentaire tot stand te brengen
Lees verder >


Royerssluis vanaf 15 februari 2 maanden buiten dienst
Lees verder >


Bijeenkomst: Vergroening binnenvaart vooral financiele uitdaging
Lees verder >


Media-aandacht binnenvaart
Lees verder >