English

Zoeken

Bureau voorlichting binnenvaart (BVB)


Promotie voor de binnenvaart, dát is waar het BVB zich al meer dan 20 jaar voor inzet. Dit houdt in werken aan een beter imago en daarnaast (meer) bekendheid genereren voor de mogelijkheden en de voordelen die vervoer over water biedt. Met meer vervoer over het water als uiteindelijk doel.

Het BVB richt zich op: jongeren, verladers, logistiek managers, overheden/politiek, media, binnenvaartondernemers en andere geïnteresseerden.

Tel.: 010 - 41 29 151

The Blue Road duurzaam vervoer over water

Het resultaat van logistiek advies op maat:


3
2
8
8
0

Actueel


Gemakkelijk deelnemen aan logistieke vakbeurzen
Dinsdag 19 augustus - Het BVB is betrokken bij de organisatie van een tweetal logistieke vakbeurzen waarvan wij inschatten dat zij goede kansen bieden om contacten te leggen met (nieuwe) verladers.
Lees verder >

Vernieuwing IVR-schependatabank
Maandag 18 augustus - De IVR heeft recentelijk haar schependatabank vernieuwd.
Lees verder >

Transport & Logistics Rotterdam vindt plaats samen met Intermodal Europe
Maandag 4 augustus - Unieke beurscombinatie trekt naar verwachting 8.000 tot 10.000 (internationale) bezoekers
Lees verder >

Alle nieuwsberichten >

Uw producten ook duurzaam vervoeren?

Ga naar

the blue roadmap

Ga naar

the blue roadmap

The Blue Road duurzaam vervoer over water